4.200
4.300
4.800
5.300
24.800
29.800
37.800
10.500
70.800

Sản Phẩm Hilti Chính Hãng
  Các Sản Phẩm Hilti Khác

  2.850.000
  560.000
  430.000
  772.000
  16.964.000

  Mũi Khoan Bê Tông
   Xem thêm

   260.000
   79.000
   355.000
   57.000
   152.000

   Súng Bơm Keo Cấy Thép Xem thêm

   250.000
   550.000
   700.000
   350.000

   Sản Phẩm Khác
    Xem thêm

    180.000
    220.000
    120.000
    Liên hệ
    Liên hệ

    Bulong Nở - Tắc Kê Nở

     4.200
     4.300
     4.800
     5.300
     Các Kích Thước Khác

     Bulong Hóa Chất

      24.800
      29.800
      37.800
      10.500
      Các Kích Thước Khác

      Sản Phẩm Hilti Chính Hãng

      2.850.000
      560.000
      430.000
      772.000
      Các Sản Phẩm Hilti Khác

      Mũi Khoan Bê Tông

       260.000
       79.000
       355.000
       57.000
       Các Size Mũi Khoan Khác

       Súng Bơm Keo

        250.000
        550.000
        700.000
        Các Súng Bơm Keo Khác

        Sản Phẩm Khác

         180.000
         220.000
         Liên hệ
         Xem thêm