4.200
4.300
4.800
5.300
7.200
5.800
7.800
8.200

Bu Lông Hóa Chất
Xem Các Kích Thước Khác

Keo Cấy Thép Các Loại Xem thêm

595.000
220.000
580.000
850.000
450.000
425.000
650.000
2.850.000
16.964.000
26.176.000
12.448.000
5.600.000

Mũi Khoan Bê Tông
  Xem thêm

  260.000
  79.000
  355.000
  57.000
  152.000

  Sản Phẩm Khác
   Xem thêm

   180.000
   220.000
   79.900
   35.000.000
   15.000.000

   Bulong Nở - Tắc Kê Nở

    4.200
    4.300
    4.800
    5.300
    Các Kích Thước Khác

    Bulong Hóa Chất

     24.800
     29.800
     37.800
     10.500
     Các Kích Thước Khác

     Keo Cấy Thép - Bulong

     595.000
     220.000
     425.000
     Xem Thêm

     Ống Nhộng Hóa Chất

      Các Kích Thước Khác

      Sản Phẩm Hilti Chính Hãng

      2.850.000
      16.964.000
      26.176.000
      12.448.000
      Các Sản Phẩm Hilti Khác

      Mũi Khoan Bê Tông

       260.000
       79.000
       355.000
       57.000
       Các Size Mũi Khoan Khác

       Sản Phẩm Khác

        Xem thêm

        Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng Và Thương Mại AMS

        Số 89 Đường Đê Vĩnh Ngọc - Ngọc Giang- Đông Anh - Thành Phố Hà Nội .

        Hotlie : 0986.641.249

        blhc.ams@gmail.com

        https://bulongams.vn/

        Mã Số Thuế : 0109285240 – Đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 07 năm 2020 .Đăng ký thay đổi Lần Thứ 1 , ngày 24 tháng 03 năm 2022 .